Łapacz bębnowy z napływem zewnętrznym

łapacz bębnowy z napływem zewnętrznym do separacji cząstek stałych z zawiesiny,Łapacz bębnowy do separacji cząstek stałych

 • łapacz bębnowy to autonomiczne urządzenie służące do separacji cząstek stałych z zawiesiny. Charakteryzuje się wysoką skutecznością oczyszczania cieczy i zdolnością do samooczyszczania się sita szczelinowego wspomaganą układem mycia

 • wielkość szczeliny (dokładność oczyszczania) - 0,1 do 10 mm 
 • zakres wydajności 5 do 1390 m3/h
 • obudowa, sita wykonane z wysokiej jakości stali kwasoodpornej

obszary stosowania:

 • oczyszczanie ścieków komunalnych
 • oczyszczanie ścieków przemysłowych
 • oczyszczanie wody użytkowej

łapacz bębnowy wykorzystywany jest m.in. w następujących gałęziach przemysłu:

 • przemysł cukrowniczy
 • przemysł browarniczy
 • przemysł mięsny i drobiarski
 • przemysł owocowo-warzywny
 • przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych
 • przemysł celulozowo-papierniczy
 • przemysł energetyczny 

HOME  KONTAKT  telefon: (+48) 787 715 251;  mail: ecofilter@ecofilter.pl  OFERTA

mail: ecofilter@ecofilter.pl  Phone (+48) 787 715 251 KONTAKT  OFERTA   faq
polityka prywatności