Usuwanie wilgoci ze sprężonego powietrza - osuszacze

Osuszanie - usuwanie wilgoci z instalacji sprężonego powietrza

 Przy pomocy filtrów możemy usunąć zawarte w sprężonym powietrzu zanieczyszczania stałe, oraz skroploną wodę czy mgłę olejową.

Nie da się niestety odfiltrować wilgoci zawartej w powietrzu w postaci pary.

Możemy tego jednak dokonać przy pomocy tzw. osuszaczy powietrza.

Najczęściej wykorzystywane osuszacze to:

osuczacz chłodniczy do sprężonego powietrza, obniża temperaturę punktu rosy do poziomu + 3 st. C, odpowiedni do większości zatosowań Osuszacz chłodniczy (ziębniczy)

  • Tani i prosty w eksploatacji osuszacz ziębniczy, standartowa temperatura punktu rosy +3 st. C
  • odpowiedni dla większości normalnych procesów technologicznych

Osuszacz adsorbcyjny do sprężonego powietrza spełni najwyższe wymagania technologiczne, standartowo obniża temperaturę punktu rosy do - 40 st. C Osuszacz adsorpcyjny

  • dla dużych wymagań technologicznych - standartowa temperatura punktu rosy minus 40 st. C, możliwe osiągnięcie temperatury punktu rosy minus 70 st. C

osuszacz membranowy do sprężonego powietrza, bardzo wygodne i ciekawe rozwiązanie dla niewielkich potrzeb Osuszacz membranowy

  • Najczęściej stosowany do:
  • sterowanie i napędy pneumatyczne
  • pistolety lakiernicze, dla dużych wymagań jakościowych malowanej powierzchni
Wyżej zaprezentowane osuszacze go sprężonego powietrza mają różne zasady działania, do swojego działania wykorzystują energię sprężonego powietrza (w postaci strumienia powrotnego), ewentualnie są zasilane z zewnętrznego zazwyczaj elektrycznego źródła energii.

Wszystkie sposoby osuszania wykorzystują natomiast własności fizyczne gazu jakim jest powietrze i para wodna. Otóż jak się okazuje te dwa składniki mieszają się ze sobą w ściśle określonych proporcjach zależnych od temperatury. Oznacza to że dla danej temperatury i ciśnienia istnieje stała maksymalna zawartość pary wodnej w postaci gazowej, powyżej której wilgoć występuje tylko w postaci skroplonej. Okazuje się że nawet krótkotrwałe schłodzenie powietrza powoduje wykroplenie pary wodnej, którą wystarczy odprowadzić np. wykorzystując automatyczne spusty kondensatu, aby pozbyć się problemów. Zawartość wilgoci jest zdefiniowana przy pomocy temperatury punktu rosy, który jednoznacznie określa maksymalną zawartość wilgoci w postaci pary wodnej w powietrzu.

Co to oznacza w praktyce?

 

         Sprężone powietrze zawiera znaczne ilości pary wodnej , która po skropleniu ujawnia się w instalacji sprężonego powietrza w postaci kondensatu (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami kondensatu nie wolno odprowadzać bezpośrednio do gruntu czy instalacji kanalizacyjnej >>>>>) . Osuszanie sprężonego powietrza jest więc w rzeczywistości procesem polegającym na usunięciu określonej "części" pary wodnej zawartej w powietrzu. Parametrem określającym maksymalną zawartość wody w postaci pary jest tzw. temperatura punktu rosy - czyli taka zawartość pary wodnej w powietrzu przy której pojawiają się pierwsze kropelki rosy. W procesie osuszania spotkamy się więc często z określeniem "obniżenie temperatury punktu rosy"- czyli zmniejszenie zawartości pary wodnej w sprężonym powietrzu do poziomu odpowiadającego określonej temperaturze punktu rosy.

powrót do początku strony

HOME  KONTAKT  telefon (+48) 787 715 251;   mailto:ostrowiec@ecofilter.pl  OFERTA

mail: ostrowiec@ecofilter.pl  Phone (+48) 787715251 KONTAKT  OFERTA   faq